Waarschuwing - Fraude

Het bedrijf Internationale Investeringsgroep uit Luxemburg (int-ig.com) biedt aandelen aan van Nowea Energy Inc. Het geld moet worden overgemaakt naar het bedrijf Coindirect Money Limited met een rekening bij de LHV Bank in Estland. Dit is FRAUDE en heeft niets te maken met Nowea Energy Inc.

Verdere waarschuwing

Er zijn geen onderhandelingen, besprekingen of zelfs maar overeenkomsten van de kant van Nowea Energy Inc. betreffende overnames, aanbiedingen tot aankoop van aandelen door derden en dergelijke.

Contact opnemen met

+1 (775) 686-2434

Nog andere vragen?

info@noweaenergy.com

Deel:

Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin

Strategische heroriëntatie

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat het management begin 2020 intensief overleg heeft gevoerd over de portefeuille van de onderneming, de daaraan verbonden risico's en de toekomstige mogelijkheden.

Op basis van haar analyse heeft het management van de onderneming destijds de strategische beslissing genomen dat de onderneming haar activiteiten zou diversifiëren en zich meer zou richten op haar Europese projecten (bijv. het project voor een lithiummijn in Oost-Europa - zie hieronder).

Dit betekent dat al voordat de wereld werd getroffen door het coronavirus en de dramatische gevolgen daarvan voor de mensen en de economie wereldwijd, wat met name ook leidde tot een enorme daling van de olieprijs, werd besloten dat operaties en projecten in de VS niet langer een prioriteit waren, zodat de "Operation Agreement" met Mystic Energy LLC werd beëindigd en wij zelf als exploitant van de oliebronnen in Kentucky zullen optreden.

Daartoe hebben wij inmiddels een dochteronderneming opgericht, die het vehikel zal zijn voor al onze Amerikaanse olie- en gasactiviteiten, met als doel de risicoblootstelling van de onderneming in het licht van de huidige economische vooruitzichten in de Amerikaanse olie- en gassector te verminderen en de activa te scheiden op een manier die de belangen van de aandeelhouders van de onderneming beschermt tegen operationele risico's in de regio en tegelijkertijd de operationele kosten vermindert.

Daarnaast heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met een Zwitsers bedrijf om een belang te verwerven in dit bedrijf. dit Zwitserse bedrijf is de hoofdaandeelhouder van een lithium mining project in Oost-Europa. een nieuw evaluatierapport en een professioneel businessplan zullen worden opgesteld en afgerond in de eerste helft van 2020. alle beschikbare informatie geeft aan dat dit lithium mining project misschien wel een van de meest waardevolle en interessante lithium projecten wereldwijd is. dit in combinatie met een enorm strategisch aspect, bijvoorbeeld met betrekking tot de Europese fabrikanten van elektrische auto's en hun belang in een betrouwbare lithiumvoorziening en een vermindering van de afhankelijkheid van lithiumleveranciers, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika.

Het bedrijf heeft ook een overeenkomst getekend met een Israëlisch bedrijf om een unieke geavanceerde technologie te ontwikkelen voor de productie van zeer zuiver HPA-alumina en ammoniak. Op dit moment wordt er een professioneel businessplan opgesteld, op basis waarvan we de details van onze investering zullen bepalen.

Daarnaast is het bedrijf een joint venture overeenkomst aangegaan met een bedrijf in Wyoming waarin beide partijen hebben afgesproken een project voor de exploratie en exploitatie van ruwe olie en aardgas in de staat Kansas. de joint venture zal zich voornamelijk richten op de exploratie en productie van het edelgashelium. in de tussentijd is een steekproefonderzoek van het exploratiegebied afgerond en worden de cijfers momenteel geanalyseerd. de resultaten tot nu toe zijn zeer bevredigend en er wordt ook een nieuw businessplan voorbereid.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit absoluut de juiste stap is naar een veelbelovende toekomst, waardoor de onderneming zal worden omgevormd tot een investerings- en private-equitybedrijf. Deze heroriëntatie - weg van de "oude economie" en naar "nieuwe economie" en toekomstgerichte bedrijfsmodellen - opent naar onze mening uitstekende en onevenredig hoge groeiperspectieven, vooral met het oog op ons uitstekende wereldwijde netwerk.