Waarschuwing - Fraude

Het bedrijf Internationale Investeringsgroep uit Luxemburg (int-ig.com) biedt aandelen aan van Nowea Energy Inc. Het geld moet worden overgemaakt naar het bedrijf Coindirect Money Limited met een rekening bij de LHV Bank in Estland. Dit is FRAUDE en heeft niets te maken met Nowea Energy Inc.

Verdere waarschuwing

Er zijn geen onderhandelingen, besprekingen of zelfs maar overeenkomsten van de kant van Nowea Energy Inc. betreffende overnames, aanbiedingen tot aankoop van aandelen door derden en dergelijke.

Contact opnemen met

+1 (775) 686-2434

Nog andere vragen?

info@noweaenergy.com

Nieuwsruimte

Nowea Energy Inc.

Blijf op de hoogte van de laatste persberichten en publicaties.

Nowea Energy Inc.

Laatste nieuws

Lees meer over Nowea Energy Inc.

Update mijnbouwproject

De beslissing om te investeren in het Lithium- & Boronmijnproject blijkt correct en uiterst succesvol te zijn tot ver buiten de geplande doelstelling.

Strategische heroriëntatie

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat het management begin 2020 intensief overleg heeft gevoerd over de portefeuille van de onderneming, de daaraan verbonden risico's en de toekomstige mogelijkheden.

2020 / Een jaar van positieve verandering en duurzame groei / NW OIL wordt NOWEA ENERGY Inc.

In het kader van de herschikking en de uitbreiding van de portefeuille naar andere bedrijfssegmenten, zoals industriële grondstoffen, wordt Nowea Energy Inc. een internationale energieleverancier en grondstoffenspecialist. In lijn met deze ontwikkeling hebben het management van het bedrijf en de hoofdaandeelhouders bij de SEC een naamswijziging aangevraagd, vooruitlopend op de beursgang van dit jaar.

Versnelde groei / acquisitie van producerende oliebronnen

Zoals vermeld in onze bedrijfsaankondiging begin oktober, zijn er verschillende projecten die Mystic Energy Services voor ons heeft voorbereid om aan Nowea Energy Inc. ter beoordeling voor te leggen met als doel de winstgevendheid en de waarde van Nowea Energy Inc. duurzaam te verhogen.

"Wellhead Pumper" ingeschakeld

Wij zijn verheugd aan te kondigen dat Nowea Energy een overeenkomst heeft gesloten met de heer Frank Freeman, directeur van BLACK GOLD OIL Co., en dat de heer Freeman het onderhoud en de ondersteuning van onze oliebronnen in Kentucky met onmiddellijke ingang zal overnemen als "Wellhead Pumper".

Nowea Energy Inc. ontvangt een SEC-bevestiging van de toelating tot de beursnotering.

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat wij een registratiedocument voor de toekomstige notering en verhandelbaarheid van onze aandelen onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 hebben ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en dat wij op 14 juni 2019 een positieve beslissing van de SEC hebben ontvangen.

Ons team van ervaren beleggings- en operationele professionals past een onderscheidende "Kopen en bouwen.-strategie om Toegevoegde waarde van de portefeuille over de hele wereld.

Het bedrijf

Ontdek ons bedrijf

Lees meer over Nowea Energy Inc.
Analyse van de bedrijfsactiviteit

Ons bedrijfsmodel

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op organische groei en de deelname aan snelgroeiende bedrijven.
Zakenmensen op de bijeenkomst

Onze diensten

Met een sterke focus op opkomende, innovatieve bedrijven bieden wij een breed scala aan diensten aan.

Onze portefeuille

Nowea Energy Inc. verstrekt kapitaal en expertise aan groeibedrijven in de energiesector.