Waarschuwing - Fraude

Het bedrijf Internationale Investeringsgroep uit Luxemburg (int-ig.com) biedt aandelen aan van Nowea Energy Inc. Het geld moet worden overgemaakt naar het bedrijf Coindirect Money Limited met een rekening bij de LHV Bank in Estland. Dit is FRAUDE en heeft niets te maken met Nowea Energy Inc.

Verdere waarschuwing

Er zijn geen onderhandelingen, besprekingen of zelfs maar overeenkomsten van de kant van Nowea Energy Inc. betreffende overnames, aanbiedingen tot aankoop van aandelen door derden en dergelijke.

Contact opnemen met

+1 (775) 686-2434

Nog andere vragen?

info@noweaenergy.com

Deel:

Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin

Update mijnbouwproject

De beslissing om te investeren in het Lithium- & Boronmijnproject blijkt correct en uiterst succesvol te zijn tot ver buiten de geplande doelstelling.

Succes - zeggen ze - is onder meer het resultaat van het nemen van de juiste beslissingen!
In aanvulling op de aankondiging van 05 oktober 2020 is het management verheugd aan te kondigen dat de beslissing om te investeren in het Lithium- & Boronmijnproject correct en zeer succesvol blijkt te zijn, ver boven de geplande doelstelling. De resultaten van het exploratie boorprogramma ondersteunen niet alleen de vorige schattingen, maar wijzen ook op een veel grotere bronafzetting. Een ontdekkingslichaam met een mineralisatiehoeveelheid van 750 miljoen ton is in opkomst.

Wat betekent dat? Open Pit Mine!
Op basis van deze nieuwe bevindingen zou een volledig nieuwe waarderingsbasis moeten ontstaan. Volgens onze verwachtingen ligt dit ver boven de waarden die PwC tot nu toe heeft geadviseerd, aangezien het nu duidelijk wordt dat de mijnbouw kan worden uitgevoerd in open-kuilmijnen ("open-kuilmijnen"), waarbij de mijnbouwkosten tot 75 % goedkoper kunnen zijn dan ondergronds.

Eindanalyses worden verwacht in januari 2021 / herbeoordeling van het project volgt.
Alle tot nu toe verkregen boormonsters worden naar het analysebedrijf SGS gestuurd (https://www.sgsgroup.de/de-de/mining), die de chemische basislijnbepalingen uitvoert. De analyseresultaten worden medio/eind januari 2021 verwacht en zullen dan rechtstreeks naar CSA Global worden gestuurd (https://www.csagroup.org/) voor de voorbereiding van een nieuwe bijgewerkte projectevaluatie.

Vooruitzichten 2021
De tot nu toe beschikbare analyses suggereren een lithium/boriummijn. Naast lithium - dat een extreme stijging van de vraag kent als gevolg van de snel voortschrijdende ontwikkelingen in de wereldwijde e-mobiliteits- en automobielindustrie - wordt boor in aanzienlijke hoeveelheden verwacht. Boorverbindingen vinden een verscheidenheid aan toepassingen in verschillende industrieën, bijvoorbeeld in de wasmiddelenindustrie, glas- en keramiekindustrie, in de halfgeleiderindustrie, als pesticiden en meststoffen, voor pantsers, als schuurmiddelen, in de cosmetica-industrie, en nog veel meer (zie bijv. https://de.wikipedia.org/wiki/Bor). De resultaten van de analyses en evaluaties zullen bepalend zijn voor het ontwerp en de lay-out van het toekomstige bedrijfsmodel en de werking van de mijnen. Het is echter nu al te verwachten dat dit een van de grootste mijnbouwprojecten ooit zal zijn in deze vorm van mineralisering met een strategisch belang voor de vraag naar industriële hulpbronnen in Midden-Europa.

Zodra er concrete en betrouwbare informatie beschikbaar is, informeren wij u direct.

Tot die tijd wensen wij u een harmonieuze vakantie, een gelukkig nieuwjaar en natuurlijk het allerbelangrijkste: blijf gezond!