Waarschuwing - Fraude

Het bedrijf Internationale Investeringsgroep uit Luxemburg (int-ig.com) biedt aandelen aan van Nowea Energy Inc. Het geld moet worden overgemaakt naar het bedrijf Coindirect Money Limited met een rekening bij de LHV Bank in Estland. Dit is FRAUDE en heeft niets te maken met Nowea Energy Inc.

Verdere waarschuwing

Er zijn geen onderhandelingen, besprekingen of zelfs maar overeenkomsten van de kant van Nowea Energy Inc. betreffende overnames, aanbiedingen tot aankoop van aandelen door derden en dergelijke.

Contact opnemen met

+1 (775) 686-2434

Nog andere vragen?

info@noweaenergy.com

Deel:

Aandeel op facebook
Aandeel op twitter
Aandeel op linkedin

Schoon en groen europees mijnbouwproject

Zoals reeds werd medegedeeld, bezit NOWEA ENERGY INC. een belang van thans 10% in een onderneming die op haar beurt ongeveer 85% bezit in een potentieel boor-lithiummijnproject. Met dit bedrijfsnieuws geven wij graag een samenvatting van het nieuws dat ons door de directie van deze onderneming is verstrekt:

Evaluatie van fase III exploratieboringen en metallurgische testen bijna voltooid

In het gevonden ertslichaam komen de mineralen boor en lithium grotendeels in gescheiden lagen voor. Dit maakt een efficiënt en eenvoudig proces voor de ontginning en verwerking van het erts mogelijk. Momenteel worden verschillende tests uitgevoerd om de beste methode voor de verwerking te vinden. Volgens metallurgen zou een dergelijk procédé tegen het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn.

"Schoon en groen Europees mijnbouwproject

De Europese Unie heeft op haar agenda gezet dat milieucompatibiliteit ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen op het gebied van de grondstoffenwinning. Als gevolg daarvan zal "duurzaamheid" een belangrijke prioriteit worden voor mijnbouwprojecten, zoals in ons geval. Bovendien moet de afhankelijkheid van niet-Europese grondstoffenleveranciers aanzienlijk worden verminderd. Dit project kan aan beide eisen van de Europese Unie voldoen en biedt de EU derhalve een uitgelezen kans om haar doelstellingen te verwezenlijken. De start van de productie zou de afhankelijkheid van de EU van de invoer van de grondstoffen boor en lithium aanzienlijk verminderen.

Verzoek om financiering door de EIB

De mijnbouwonderneming heeft eerder deze maand een financieringsaanvraag ingediend bij de Europese Investeringsbank (EIB). Momenteel voert de EIB een intensieve due diligence in verschillende fasen uit. De geplande financiering zal onder meer worden gebruikt voor de uitvoering van de bouw van de industriële proeffabriek. Hiermee wil de onderneming de processen voor de behandeling van lithium en boor verder optimaliseren en vooral de schaaleffecten in de productie benutten. Door de omvang van het ertslichaam kunnen aldus belangrijke economische voordelen worden benut.

Marktomgeving / Eerste gesprekken met potentiële kopers in bulk

Het marktklimaat in verband met grondstoffen, vooral met betrekking tot lithium, ontwikkelt zich naar onze mening onevenredig positief. De automobielindustrie richt zich zeer sterk op de elektrische aandrijving en heeft het deels over de dood van de verbrandingsmotor. Voor het eerst in de geschiedenis werd op een van de grootste autotentoonstellingen ter wereld (IAA in München) door de exposanten geen enkel nieuw voertuig met een verbrandingsmotor voorgesteld.

VW AG, bijvoorbeeld, richt zich consequent op elektromobiliteit en wil 's werelds grootste fabrikant van elektrische voertuigen worden. Om dit doel te bereiken, zal VW alleen al een groot deel van de lithiumproductie in de wereld nodig hebben. Ook de toeleveranciers van de automobielindustrie breiden hun produktgamma uit en zijn bijvoorbeeld van plan om in de batterijproduktie te stappen (Robert Bosch AG).

In de afgelopen weken zijn er eerste constructieve besprekingen geweest tussen het management van de mijnbouwonderneming en potentiële kopers op grote schaal, waarop positief is gereageerd.

Grondstoffenmarkt voor lithium

Sinds het begin van het jaar is de prijs van lithiumcarbonaat sterk gestegen (cf. https://tradingeconomics.com/commodity/lithium ). Momenteel brengt een ton lithiumcarbonaat ongeveer 26.000 USD op. Deze prijsstijging heeft de waarde van het deposito van onze investering aanzienlijk verhoogd en verdere prijsstijgingen worden verwacht.

Beoordeling en volgende stappen

De laatste ontwikkelingen en resultaten hebben onze verwachtingen duidelijk overtroffen. Op dit ogenblik kunnen wij meedelen dat deze grondstofafzetting een van de grootste boor-lithium ertsvoorraden in Europa is. De geologie is veelbelovend en de winning van het erts zou vrij kosteneffectief moeten zijn dankzij dagbouw in combinatie met economisch gunstige verwerkingsmethoden. Dit wijst erop dat het waarschijnlijk mogelijk zal zijn de mijn kosteneffectiever te exploiteren dan oorspronkelijk gepland.

De verdere uitbreiding van het ertslichaam enerzijds en de verdere stijging van de grondstofprijzen anderzijds zullen een aanzienlijke positieve invloed blijven hebben op de waarde van onze investering.

Op korte termijn moet aan verdere eisen voor een "haalbaarheidsstudie" worden voldaan. Deze studie zal dan de basis vormen voor een "bankable feasibility study", die vereist is voor de financiering van de mijn door een bankconsortium.

Wij onderzoeken momenteel verschillende opties om onze activa fungibel te maken voor onze aandeelhouders. In intensieve besprekingen met onze adviseurs (M&A-adviseurs, advocaten, belastingadviseurs en accountants) werken wij momenteel samen de tactisch en strategisch optimale uitvoering en noodzakelijke stappen uit. Op dit moment wordt verwacht dat dit tegen het einde van het eerste kwartaal zal zijn afgerond.

Wij zijn verheugd over de positieve ontwikkeling van onze deelneming.

Investor Relations / 21. oktober 2021